Utlån - Sök låntagare

Du kan redan på startsidan Hem registrera utlån genom att scanna låntagarens kort samt titelns etikettnummer. Önskar du fler sätt att söka fram låntagaren klickar du på Låna ut i översta menyraden.

När du klickar på Låna ut i översta menyraden öppnas ett nytt fönster med flera inmatningsfält och listrutor med hjälp av vilka du på olika sätt kan söka fram låntagaren.

Du har möjlighet att göra kombinationssökningar genom att använda flera fält.

Om endast en låntagare uppfyller sökvillkoren öppnas låntagarbilden direkt. Om flera låntagare uppfyller sökvillkoren visas istället en träfflista. När du klickar på vald låntagare visas låntagarbilden.

För att söka en låntagare kan du välja ett av följande sätt:

I fältet Lånekort läser du med scanner numret på lånekortet. Du kan också knappa in numret och klicka på Sök... Detta fält kan inte kombineras med övriga fält i fönstret.

I fältet Låntagarid skriver du in låntagarid, vilket är ett unikt nummer som varje låntagare tilldelas automatiskt av BOOK-IT vid det tillfälle när låntagaren skrivs in vid biblioteket. Till ett låntagarid kan flera lånekortsnummer vara kopplade och BOOK-IT Flex gör ingen skillnad på vilka kort som använts vid olika lånetillfällen. 

För adressökning använder du fritextfältet. Gatuadress måste antingen skrivas exakt som den är inlagd (t.ex. Storg. 10) eller trunkeras (Storg*), postnummer och ort går att söka på separat, med eller utan trunkering och postnummer ska skrivas utan mellanslag.

När du har skrivit in de sökord du önskar klickar du på Sök.

I fältet Personnummer skriver du in personnumret i formen ÅÅMMDDNNNN eller ÅÅMMDD-NNNN och klickar på Sök

I fälten FödelsedatumFörnamnEfternamn och Låntagarorganisation kan du göra kombinationssökningar genom att skriva i ett eller flera fält. När du har fyllt i ett eller flera av dessa fält klickar du på Sök.

I fältet Födelsedatum skriver du in födelsedatum i formen ÅÅÅÅMMDD.

I fältet Förnamn skriver du in ett eller flera förnamn. Låntagarens samtliga förnamn är sökbara.

I fältet Efternamn skriver du in låntagarens efternamn. Har låntagaren flera efternamn med eller utan bindestreck måste du skriva in båda namnen eller trunkera efter valfritt antal tecken. Det går inte att vänstertrunkera.

Du har möjlighet att, när du skriver i fälten Förnamn och Efternamn, högertrunkera efter ett eller flera tecken. Informationen hämtas från låntagarregistret vilket innebär att namn måste skrivas exakt som det ursprungligen är inskrivet. Om ett namn innehåller diakriter, t ex Helén, måste diakriten skrivas ut. Du kan använda trunkering (i detta fall hel*) om du är osäker på vilken information som finns i låntagarregistret. Det går inte att maskera enskilda tecken. Det har ingen betydelse om du använder versaler eller gemener när du skriver i sökfältet.

I fältet E-postadress skriver du in hela epost-adressen, eller början på adressen med högertrunkering *.

I fältet Telefonnummer skriver du in telefonnummer inklusive riktnummer i en följd, utan streck eller mellanslag. Endast högertrunkering är tillåten.

Fältet Låntagarorganisation använder du om du vill söka en låntagarorganisation. Observera att du har möjlighet att trunkera både före och efter ett eller flera tecken i detta fält.

Listrutorna för Låntagarkategori och Låntagargrupp går inte att kombinera med andra sökkriterier.

Listruta för Enhet/skola använder du om du vill begränsa din sökning till en viss enhet/skola.

Listruta för Klass använder du för att söka låntagare som är kopplade till en viss klass som finns på den enhet/skola du valt i listrutan Enhet/skola.

Listrutorna Extra 1 och Extra 2 används för att söka upp låntagare som har information i dessa fälten. Informationen i fälten Extra 1 och Extra 2 ställs in i BOOK-IT.

Knapparna Tidigare och Senaste kan användas för att få fram de låntagare som har sökts fram under sessionen. Tidigare används för att få fram en lista på alla framsökta låntagare, Senaste används för att gå direkt till den senaste låntagaren som sökts fram.

Ange avvikande förfallodatum används för att ange ett avvikande återdatum vid utlån. Med hjälp av häftstiftssymbolen kan värdet låsas fast. Då ligger värdet kvar tills användaren loggar ut eller aktivt väljer att rensa värdet.

För att rensa fönstret klickar du på funktionstangenten på knappen Rensa.

 

Träfflistan

Får du fler än en träff när du söker låntagare visas låntagarna i en träfflista. I träfflistan får du uppgift om antal träffar, samt information om efternamn, förnamn, gatuadress, personnummer, organisation och kontoorganisation för varje låntagare.

Välj önskad låntagare genom att klicka på raden. Då öppnas låntagarbilden så att du kan göra utlån. När du klickar på raden igen stängs låntagarinformationen.

Låna ut

När du har sökt och funnit önskad låntagare kan du göra utlån. I den övre delen av fönstret kan du se antal pågående och förfallna lån, senaste lånedatum, ev skuldbelopp, låntagarkategori, ev låntagargrupp, åldersgrupp samt låntagarid och eventuell e-postadress.I den nedre delen av fönstret registrerar du utlånet genom att scanna streckkoden eller knappa in siffrorna och avsluta med att klicka på Låna.

För varje inläst exemplar får du en bekräftelse i form av en rad som visar huvuduppslag, förfallodatum och etikettnummer.

Om exemplaret redan är utlånat till en annan låntagare, sker en automatisk återlämning i bakgrunden innan utlånet genomförs. Om exemplaret redan är utlånat till samma låntagare får du istället eett meddelande om att titeln redan är lånad.

När du gjort dina utlån kan du skriva ut ett kvitto genom att klicka på Skriv ut kvitto eller skicka ett kvitto till låntagarens e-postadress genom att klicka på Skicka kvitto. Har inte låntagaren en aktiv e-postadress är inte knappen aktiverad.

Kvittoutskrifterna blir olika beroende på webbläsare. I Chrome ska kvittoinställningarna vara 72x200, vid många samtidiga lån skrivs flera sidor ut. I Firefox kan man ställa in 72xkvittens, då klipper den rätt efter det antal exemplar som lånas. Internet Explorer rekommenderas ej då texten blir mycket liten och inte går att justera.

Avvikande återlämningsdatum
Om du vill ange en annan lånetid på ett exemplar klickar du i fältet Avvikande datum. Nu får du upp en kalender i vilken du markerar aktuellt återdatum och gör sedan utlånet. 

Ej hemlån
Om du försöker låna ut en referensbok får du ett meddelande om att exemplaret inte är till utlån, och en fråga om du vill låna ut exemplaret ändå. Du styr vad som ska kunna lånas resp. inte lånas ut genom cirkulationsparametern Utlåningsstyrning i BOOK-IT. Om du kör över regeln och vill låna ut ändå, sätts lånetiden efter vad som angetts i cirkulationsparametern Lånetid.

Exemplar som tillhör en annan enhet
Du kan låna ut andra enheters exemplar, så länge de tillhör din kontoorganisation. Det är det utlånande bibliotekets regler som då följs - inte det ägande bibliotekets. Du får inget meddelande om att exemplaret tillhör en annan enhet vid utlån, däremot vid återlämning. Du kan inte låna ut exemplar som tillhör en enhet i en annan kontoorganisation.