Låna om

Du kan låna om böcker genom att klicka på ikonen Låna om i huvudmenyn.

Då öppnas ett nytt fönster i vilket du kan scanna etikettnummer eller knappa in det för hand och avsluta med Lägg till.

Genom att klicka på pilen framför låntagarens namn ser du mer information om exemplaret. Du ser ett föreslaget omlånedatum och kan även välja ett annat datum genom att klicka i fältet Annat datum. Då öppnas en kalender i vilken du kan markera ditt nya återdatum. Klicka sedan på Verkställ annan lånetid för att välja denna. Du kan också välja/välja bort exemplaret samt välja/välja bort fjärrlån.

Gör omsättningen genom att klicka på Omlån. Alla valda titlar lånas om i ett steg. När du är klar kan du skriva ut ett kvitto genom att klicka på Skriv ut kvitto.eller skicka ett kvitto till låntagarens e-postadress genom att klicka på Skicka kvitto. Har inte låntagaren en aktiv e-postadress är inte knappen aktiverad.

Kvittoutskrifterna blir olika beroende på webbläsare. I Chrome ska kvittoinställningarna vara 72x200, vid många samtidiga lån skrivs flera sidor ut. I Firefox kan man ställa in 72xkvittens, då klipper den rätt efter det antal exemplar som lånas. Internet Explorer rekommenderas ej då texten blir mycket liten och inte går att justera.

Du kan också låna om böcker genom att söka upp låntagaren och klicka på Böcker hemma. Genom att klicka på Omlån lånas alla titlar som går att låna om i ett steg. Genom att markera en titel och klicka på Välj/välj bort kan du bestämma om en titel ska lånas om eller ej. Vill du använda ett annat datum klickar du i fältet Annat datum så en kalender öppnas. Då kan du välja ett nytt datum. 

Gör omlånet genom att klicka på Omlån.

Genom att klicka på en titel för du fram möjlighet att se titelns katalogpost, bestånd samt reservationer.