Kvalifikatorer

Kvalifikatorerna gör det möjligt för dig att avgränsa och precisera din sökning i Expertsök. När du använder en kvalifikator i en sökning så talar du därmed om för systemet att sökningen ska ske i ett visst fält, eller i ett fält med en viss indikator angiven, i MARC-posten. På så sätt kan du undvika oönskade träffar i högre grad än vid fritextsökning. 

I dokumentet Indexeringsparametrar (öppnas nukan du se vilka marcfält kvalifikatorerna söker i.

Kvalifikatorerna används enligt följande modell:

<sökbegrepp>/<kvalifikator>

Exempel: hce/hy ger träffar på material som har hyllbeteckningen Hce.

Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning för alla bibliotek fastställda koder. Det gäller kvalifikatorerna bn, ob, pt, pu, re, sp samt ty. De koder som används i kombination med dessa kvalifikatorer hittar du på sidan Bilaga:Koder (öppnas i ny flik).

Exempel: eng/sp ger träffar på engelskspråkigt material.

Alla kvalifikatorer i alfabetisk ordning

aav

ägande organisation/enhet/avdelning

 

am

allmän medieterm

 

aop

ägande org./enhet/avd. - placering

 

apl

placering på ägande org./enhet/avd.

 

ar

utgivningsår/årtal för originalupplaga

 

av

avdelning

 

bav

boende organisation/enhet/avdelning

 

bn

intellektuell nivå (j=barn och unga, inte j=vuxen)

 

bop

boende org./enhet/avd- placering

 

bpl

boende, placering

 

bt

bärartyp

 

specialämnesord

 

ämnesord, kongress

 

df

formattyp/digitalt format

 

dk

innehållstyp/digital kategori

 

dn

originalnummer, import/konvertering

 

dt

deltitel

 

ea

elektronisk adress

 

eid

externt id

 

en

editionsnummer

 

specialämnesord

 

fav

fiktivt bestånd på organisation/enhet/avdelning

 

ff

författare

 

fo

anmärkning om fortsättningsarbete

 

fackämnesord

 

förlag

 

genreämnesord

 

hn

stämplad för hämtning (tilläggsmodul)

 

ht

huvudtitel

 

hy

hyllsignatur

 

ämnesord, källa

 

id

katalog-id

 

ie

inläsare av talbok eller ljudbok

 

ih

innehållsbeskrivning från BTJ

 

il

illustratör

 

in

institution, musikgrupp

 

is

ISBN, ISSN eller annat standardnummer

 

ämnesord, institution

 

kl

klassifikationssignatur

 

ko

kongress

 

ämnesord i z-signaturer

 

lk

litterär kategori (fack-/skön)

 

geografiskt namn

 

mt

medietillägg

 

nn

löpnummer, ordningsnummer

 

nr

nummer

 

oav

beställda till organisation

 

ob

objektkod (förteckning över objektkoder)

 

of

omfång

 

oop

beställningar till organisation + placering

 

op

avdelning och placering i kombination

 

opl

beställningar till placering

 

ot

originaltitel

 

specialämnesord

 

pd

poster i periodikamodulen (tills. med org.kod. ex: b/pd)

 

pl

placering

 

pn

plåtnummer

 

pt

katalogposttyp

 

pu

publikationskod (förteckning över publikationskoder)

 

ämnesord, person

 

rd

registreringsdatum

 

re

resurs-typ. (ex: 9/re för fulltext)

 

rn

radioprogramnummer

 

rs

resurs (innehåll i fulltext)

 

sk

skala

 

sp

språk (förteckning över språkkoder)

 

tg

tillgänglig (tills. med org.kod. Ex: bab/tg)

 

ti

titel

 

tl

titelleverantör (postleverantör)

 

tn

talboksnummer

 

tt

titelanmärkning

 

tr

titelnummer

 

ty

medietyp som sifferkod

 

ämnesord, form

 

ue

utgivare, redaktör

 

ug

årtal för originalupplaga, skönlitteratur

 

up

upphovsman

 

ur

poststatus

 

us

ursprungligt språk

 

ut

uniform titel

 

ur

poststatus

 

uu

upphovsuppgift

 

ämnesord, uniform titel

 

va

årtal mm för värdobjekt

 

vn

videogramnummer

 

vo

värdobjekt

 

specialämnesord

 

år

utgivningsår, facklitteratur

 

äo

ämnesord

 

ös

översättare

 

öv

övrigt

 
     

Gruppering

De kvalifikatorer som är skrivna med fetstil i listan nedan är sk metakvalifikatorer eller överordnade kvalifikatorer, vilka innefattar alla de följande inom gruppen.

     

up

upphovsman

 

ff

författare

 

in

institution, musikgruppp, m m

 

ie

inläsare

 

ko

kongress

 

 

ti

titel

dt

deltitel

ht

huvudtitel

ot

originalets titel

st

serietitel

ut

uniform titel

 

äo

ämnesord

am

allmän medieterm

ämnesord i z-signaturer

genreämnesord

fackämnesord

 

ar

utgivningsår

år

årtal

ug

årtal för skönlitteratur, förkortad katalogisering

   

nr

nummer

en

editionsnummer

is

isbn eller issn

pn

plåtnummer

rn

radioprogramnummer

sn

skivnummer

vn

videogramnummer

tr

titelnummer

   

av

organisation/enhet/avdelning

bav

boende organisation/enhet/avdelning

oav

beställda till organisation/enhet/avdelning

fav

fiktivt bestånd vid organisation/enhet/-avdelning

   

pl

placering

bpl

boende placering

opl

order till placering

   

op

avdelning - plac. i kombination (Ex: "babv 19"/op)

bop

boende på org./enhet/avd. - placering

oop

order till org./enhet/avd. - placering