Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Gallra & Inventera

Inventera

Genom att använda menyvalet Gallra & inventera kan biblioteket söka fram underlag för gallring eller inventering av bibliotekets bestånd.

I fältet Söksträng kan du söka på samma sätt som i katalogen. Du kan också göra en framsökning med hjälp av de olika fälten. 

Fälten, som kan kombineras, är ägande, boende, placering, cirkulationskategori, status, exemplartyp, förvärvsdatum, avvikande hylla samt antal inaktiva dagar. Med hjälp av en kryssruta kan man också filtrera träffar utifrån om de ska finnas inne på hylla.

Träfflistan

I träfflistan presenteras huvuduppslag, placering, hylla, cirkulationskategori, status, lokaliseringsdatum samt senaste transaktionsdatum. Du kan sortera om träfflistan genom att klicka på rubrikerna.

Varje träff kan gallras direkt från träfflistan genom att klicka på knappen Gallra. När du klickat på knappen Gallra får du kontrollfrågan "Är du säker på att du vill ta bort exemplaret?" och har då möjlighet att svara ja eller nej. Om det är det sista exemplaret i systemet får du också frågan om du vill gallra katalogposten.

Genom att klicka på en träff i träfflistan för du upp mer information om exemplaret och kan även härifrån gallra exemplaret. Vill du stänga exemplarinformationen klickar du på titeln igen.

För att göra en ny framsökning klickar du på Inventera i den rosa raden för att öppna sökformuläret.