Välkommen till hjälpen för Flex

Hjälpen är uppställd enligt samma ordning som BOOK-IT Flex menyer och undermenyer. 

När du har loggat in i BOOK-IT Flex, du använder din vanliga BOOK-IT-användare, landar du på startsidan, Hem. Här hittar du genvägar till de vanligaste funktionerna Katalog, Låntagare, Utlån och Återlämning, Omlån, PlockningInventera, Ej avhämtat samt RFID (tilläggsmodul). Vill du använda dig av fler sökmöjligheter klickar du på motsvarande ikon överst på sidan.

Om en användare är inaktiv i Flex loggas den automatiskt ut. Tiden för hur lång tid som ska gå innan användaren loggas ut ställs in i systemparametern MAX_INACTIVE_TIME_FLEX i BOOK-IT. Grundinställningen är 15 minuter.

 

Online-hjälp BOOK-IT 8.0. Copyright Axiell Sverige AB.