Hem

När du loggat in i BOOK-IT Flex landar du på startsidan, HemHär hittar du snabbvägar till de vanligaste funktionerna; KatalogLåntagareUtlån samt Återlämna.

Via hjälpikonen i nedre menyraden når du hjälpen till Flex. Kopplingar finns till alla funktioner; Hem, Katalog, Låntagare, Utlån, Återlämna, Omsätt, Plocka, Inventera, Ej avhämtat samt RFID (tilläggsmodul).

Du kan också byta cirkulationsställe och knyta enhetsgrupp till din användare. Det gör du genom att ändra dina inställningar i den pop up-ruta som öppnas när du klickar på uppgiften om cirkulationsställe i den blå raden under ikonerna. Avsluta med att klicka på OK. Här ser du också användarnamnet på inloggad användare.

Längst ner på sidan loggar du ut samt hittar länken till hjälpen. Du kan också byta språk i Flex genom att klicka på flaggikonerna för svenska eller engelska. Dessa funktioner nås endast härifrån.