Plocka

Plocklistorna är dynamiska, plockade titlar försvinner och nya titlar tillkommer vid ny sökning så du kan alltid få fram oplockade reservationer för egen enhet eller för alla hämtställen.

 

Klicka på ikonen Plocka i huvudmenyn. Nu öppnas ett fönster där du kan göra inställningar för din plocklista.


Du kan välja Ansvarig enhet i en rullist. Du kan också göra inställningar för hämtställe; eget, eller alla.

Två kryssrutor möjliggör att man även kan få med de titlar som har exemplar inne på hämstställe och/eller hämtställe i enhetsgrupp.

Om du vill använda dig av valet enhetsgrupp måste din användare vara kopplad till en enhetsgrupp. Det gör du genom att klicka på ikonen Hem i huvudmenyn och klicka på uppgiften om cirkulationsställe som visas i den blå raden. Då öppnas ett nytt fönster där du kan ställa in enhetsgrupp, enhet samt cirkulationsställe. Gör dina inställningar och avsluta med OK.

Det går också att göra inställningar för reservationernas giltighetstid alternativt tid för när de skapades.

När du är klar med inställningarna för plockningen klickar du på Sök.

Nu får du upp en dynamisk plocklista. Genom att markera en rad i plocklistan visas full information om reservationerna och plockbara ex. 

Genom att klicka på ett exemplar blir detta återlämnat = infångat och titeln lägger sig under plocklistan. Efterhand som titlarna plockas lägger de sig under träfflistan så att man kan se de titlar man plockat. 

Klicka på Plocka i menyraden för att få fram sökformuläret om du vill göra en ny framsökning. Vid ny sökning raderas tidigare plockade titlar.