Återlämning

Återlämning gör du genom att klicka på Återlämna i huvudmenyn.

När fönstret Återlämna öppnas står markören i fältet Etikettnr. Läs in bokens etikettnummer med scanner, eller knappa in etikettnumret manuellt, och avsluta med att klicka på Återlämna eller trycka Retur.

När etikettnumret är inläst hämtas automatiskt information om etikettnummer, placering, huvuduppslag, förfallodag, låntagarinformation samt eventuell avgift.

Genom att klicka på raden för vald återlämning öppnas låntagarinformationen och du kan exempelvis kontrollera låntagarens övriga lån under Böcker hemma eller se eventuella skulder. Klickar du på raden för den återlämnade titeln igen stängs låntagarinformationen.

 

För varje nytt etikettnummer som läses in visas information om vem som har lånat exemplaret.

Informationen om de inlästa exemplaren ligger kvar tills du stänger fönstret eller trycker på Ny återlämning. Observera att när du gör det försvinner kopplingen mellan låntagare och återlämnade medier, och du kan inte i efterhand se vem som hade lånat ett visst exemplar.
Vid återlämning visas ibland dialogruta på skärmen, med information om det aktuella exemplaret. Det gäller t ex fjärrlån, exemplar som tillhör annan enhet eller reserverade medier. Klicka OK för att stänga dialogrutan innan du fortsätter.

Du behöver inte trycka på Ny återlämning mellan varje låntagare såvida du inte vill kunna skriva ut kvitto. Om återlämning görs av lån för olika låntagare och kvitto därefter skrivs ut så anges den senaste låntagarens uppgifter.


Avvikande återlämningsdatum
Om böckerna har lämnats till biblioteket, t ex via bokinkast, under en period av stängning, kan du ange ett tidigare återlämningsdatum för att undvika att övertidsavgift skapas. När du klickar i fönstret för avvikande återlämningsdatum får du upp en kalender i vilken du kan markera det datum du önskar. Sedan återlämnar du som vanligt.

 

Exemplar som tillhör annan enhet
Om exemplaret tillhör en annan enhet än din egen får du ett meddelande om detta genom en pop up-ruta som meddelar till vilken enhet exemplaret ska skickas. När du klickar på OK sker återlämningen. Om den andra enheten har t.ex. avvikande övertidsavgifter så är det den ägande enhetens regler som tillämpas. Exemplaret får statuskoden På väg, vilket försvinner vid återlämning på den ägande enheten.


Tillfälliga exemplar 
Tillfälliga exemplar gallras inte vid återlämning i Flex utan måste gallas i BOOK-IT. Det går också att gallra tillfälliga exemplar via fönstret Mängd exemplar.

Reserverade exemplar
Om exemplaret är reserverat och ska hämtas på din enhet visas ett meddelande om att det är reserverat, och vilken låntagarkategori reservanten tillhör. Om exemplaret är reserverat och ska hämtas på en annan enhet, visas ett meddelande om att det är reserverat och på vilken enhet det ska hämtas. Skicka exemplaret till enheten där det ska hämtas. Denna enhet måste sedan återlämna exemplaret för att det ska fångas in. Exemplaret har status PV Infångat fram till dess att denna andra återlämning sker, då den ändras till Infångat. 

 

När du är klar med återlämningen kan du skriva ut ett kvitto genom att klicka på Skriv ut kvitto eller skicka ett kvitto till låntagarens e-postadress genom att klicka på Skicka kvitto. Har inte låntagaren en aktiv e-postadress är inte knappen aktiverad.

 

Kvittoutskrifterna blir olika beroende på webbläsare. I Chrome ska kvittoinställningarna vara 72x200, vid många samtidiga lån skrivs flera sidor ut. I Firefox kan man ställa in 72xkvittens, då klipper den rätt efter det antal exemplar som lånas. Internet Explorer rekommenderas ej då texten blir mycket liten och inte går att justera.